close
Domov > Podjetje > Politika kakovosti

Politika kakovosti

Kakovost je osnovna strateška usmeritev podjetja.

Politika kakovosti pomeni zavezanost, da:

  • nenehno izboljšujemo in usklajujemo učinkovitost sistema vodenja kakovosti, 
  • kakovostno izvajamo storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve odjemalca, 
  • z najvišjo stopnjo ustvarjalnosti in kakovosti skrbimo za nenehen napredek na vseh področjih svojega dela,
  • izjemno skrbimo za svoje stranke in vselej skušamo preseči njihova pričakovanja,
  • razvijamo partnersko sodelovanje z našimi dobavitelji in izvajalci storitev,
  • delujemo v skladu z visokimi etičnimi standardi in si prizadevamo dajati zgled sodelavcem, partnerjem, strankam ter okolju, v katerem živimo in delamo,
  • dosledno spremljamo in usklajujemo sisteme vodenja z veljavnimi zakonskimi in drugimi zahtevami glede kakovosti, varnosti izdelkov ter varnosti in zdravja pri delu,
  • skrbimo za stalno izobraževanje in nenehno osebnostno rast zaposlenih ter spodbujamo in motiviramo sodelavce, kar posledično vodi k večji pripadnosti zaposlenih do podjetja in njihovem zadovoljstvu,
  • negujemo pozitiven odnos do narave ter poslovnega in lokalnega okolja,
  • zagotavljamo primerno varno in zdravo delovno okolje.

Politika kakovosti (.pdf)

Zdrave vrednote, ki opredeljujejo naš način dela, skušamo živeti vsak dan. Kot dobri gospodarji delamo trdo, pošteno in s pametjo.

Medisov e-novičnik
Strinjam se s pogoji uporabe